Wat is RLE?

RLE (Refractive Lens Exchange) of refractieve lenswissel is een heelkundige ingreep waarbij de eigen ooglens van de patiënt vervangen wordt door een gepersonaliseerde implantlens die toelaat op elke afstand goed te zien. Op die manier hoeft de patiënt ook na de leeftijd van 40 jaar geen bril te dragen. Vanaf 40 jaar verliezen wij immers capaciteit om met onze eigen ooglens scherp te stellen, vooral op korte afstand. Om te lezen hebben we dan een leesbril nodig. Wie al een bril droeg heeft een multifocale bril nodig of moet zijn bril afzetten om dichtbij scherp te kunnen zien. U wil niet permanent een multifocale bril dragen of voortdurend uw leesbril op- en afzetten? Dan is een refractieve lenswissel voor u mogelijks een oplossing.

Onderzoek

Uw oogarts berekent de sterkte van de implantlens vóór de ingreep op basis van nauwkeurige metingen van de lengte en kromming van het oog. Zo kan hij een individueel plan opstellen ter correctie van één of meerdere gezichtsafwijkingen. Met een uitgebreid onderzoek verifiëert de oogarts ook of er geen andere oogziektes aanwezig zijn.

Een implantlens op maat voor elk oog

Voor elk oog wordt de juiste implantlens op maat geleverd. Er bestaan verschillende types lensimplant die verschillende mogelijkheden bieden voor correctie van visusafwijkingen. Tijdens het vooronderzoek bespreekt de oogarts met elke patiënt welk type implantlens het meest aangewezen is.

Extended depth of focus (EDOF) lensimplant (+ torisch in geval van astigmatisme)

Dit lensimplant streeft een maximale brilonafhankelijkheid na voor zicht in de verte (autorijden, televisie, theater…)  en op tussenafstand (huishouden, boodschappen, eten, dashboard, GPS, PC…). Voor het lezen, naaien of fijn werk op een afstand van minder dan 40 cm blijft een lichte leesbril nodig.  

Het voordeel van dit lensimplant ligt in het design van de lens waardoor een zeer goede optische kwaliteit gewaarborgd is. Zo geeft dit lensimplant geen halo’s rond lichtbronnen. Het leren kijken op verschillende afstanden (neuroadaptatie) verloopt vlot.

Multifocale lensimplant (+ torisch in geval van astigmatisme)

Dit lensimplant streeft een maximale brilonafhankelijkheid na voor zicht in de verte (autorijden, televise, theater,…), op tussenafstand (huishouden, boodschappen, eten, dashboard, GPS, PC,…) én dichtbij (lezen, naaien,…).  

Een multifocale lensimplant heeft 3 focuspunten: ver, tussenafstand en dichtbij. 

Het grote voordeel van een multifocale lensimplant ligt in de maximale brilonafhankelijkheid op elke afstand. U moet echter wel rekening houden met een periode van neuroadaptatie om de hersenen aan 3 focuspunten te laten wennen. Klein nadeel van dit type lens: u ziet ’s nachts halo’s rond lichtbronnen.

Mogelijke complicaties

Een refractieve lenswissel is technisch vergelijkbaar met een cataractoperatie. Deze ingreep wordt wereldwijd heel frequent uitgevoerd. Ernstige complicaties zijn zeer zeldzaam.

Mogelijke verwikkelingen:
  • een scheur in het lenszakje, eventueel met glasvochtverlies,  kan een bijkomende ingreep vereisen.
  • een inwendige oogbesmetting (endofthalmitis) (1/4000) wordt voorkomen door preventieve toediening van antibiotica en een hygiënische nazorg volgens de instructies van de arts.
  • een restafwijking in de gezichtsscherpte waarvoor een aanvullende kosteloze laser-behandeling noodzakelijk kan zijn.

Zeer zeldzame complicaties:

  • tijdelijke opstapeling van vocht in het hoornvlies (cornea oedeem) of in het netvlies (macula oedeem)
  • netvliesloslating (bijkomende ingreep nodig)

 

Nazorg

Uw zicht is de eerste dag(en) mogelijks nog wazig, het oog traant en is lichtgevoelig. Deze hinder verdwijnt stelselmatig. Het moment van werkhervatting is afhankelijk van de aard en de omgeving van uw werk.

OOGSCHELP
Na de ingreep krijgt u een oogschelp of beschermbril. Die houdt u aan tot de volgende ochtend, om te vermijden dat u uw behandelde ogen aanraakt. U draagt die oogschelp verder ’s nachts gedurende één week.

NIET  WRIJVEN     
Gedurende 14 dagen volgend op de ingreep mag u douchen (maar vermijd zeep in de ogen), lezen, TV kijken, met de computer werken, huishoudelijk werk doen, naar de kapper gaan, … vooroverbukken maar niet meer dan 20 kilo opheffen. U mag NIET in uw ogen wrijven, NIET zwemmen en geen sauna bezoeken, NIET deelnemen aan balsporten, contactsporten of activiteiten die voor schokken of druk zorgen ter hoogte van het hoofd (bv. sommige kermisattracties of pretparken, gewichtheffen), GEEN oogmaquillage gebruiken.

OOGDRUPPELS
Tijdens de eerste maand na de ingreep, zal u oogdruppels gebruiken. Volg het voorgeschreven druppelschema nauwkeurig.

CONTROLE
Uw oogarts zal de noodzakelijke oogcontroles tijdens de eerste weken na de ingreep voor u inplannen.

NEURO-ADAPTATIE
Uw ogen en hersenen zullen zich aanpassen aan de nieuwe lens. Dit duurt enkele weken. Het wisselen van focus tussen ver, tussenafstand en dichtbij lijkt in het begin in sprongetjes te gaan. Deze overgangen zullen door gewenning steeds vlotter verlopen. In het geval van een multifocale lens ziet u in het donker halo’s rond lichtbronnen. Ook deze ervaring zal door gewenning naar de achtergrond verschuiven en minder storend worden. Geef uzelf en uw hersenen de tijd om zich aan te passen. 

Kostprijs

Hangt af van het type implantlens.

EDOF lensimplant: vanaf 2000 € per oog.
Multifocale lensimplant: vanaf 2500 € per oog.

De mutualiteit voorziet een terugbetaling voor consultaties voor en na de ingreep maar niet voor de ingreep zelf.  

Door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.

;