Nieuwe behandelingen voor glaucoom: selective laser trabeculoplasty &  iStent

Bij 1 op 100 patiënten wordt vroeg of laat glaucoom gediagnosticeerd. Glaucoom is de aantasting van de zenuwvezeltjeslaag (nerve fiber layer) in het netvlies, meestal ten gevolge van een te hoge oogdruk. Dit is te wijten aan het feit dat de aanmaak van vocht in het oog groter is dan de afvoer in de voorkamerhoek van het oog. Glaucoom is de 2e oorzaak van blindheid, na maculadegeneratie. Het is de ‘stille’ blindmaker: een te hoge oogdruk voel je niet, en de hersenen vullen de ontbrekende informatie aan, op basis van het beeld van het andere oog, zodat je er zelf weinig van merkt. Vaak wordt de diagnose van glaucoom te laat gesteld. De gevolgen van glaucoom zijn onomkeerbaar: als je te laat begint met de behandeling, is het opgelopen gezichtsveldverlies blijvend. 

De symptomen van glaucoom: progressief gezichtsveldverlies

De eerstelijnsbehandeling voor glaucoom bestaat uit drukverlagende oogdruppels. Deze dagelijkse oogdruppeltjes worden vaak vergeten, of worden minder gebruikt door het veroorzaken van roodheid of irritatie van het oog, wat de compliance rate van de oogdruppels terugbrengt tot amper 50%! Een chirurgische behandeling voor glaucoom is de trabeculectomie.  Deze is redelijk ingrijpend voor het oog, met heel wat risico’s voor het oog. 

Nu zijn er enkele nieuwe, minder invasieve behandelingen, die oogdrukverlagend werken, zodat er minder of geen drukverlagende oogdruppels meer nodig zijn. 

Een drukverlagende behandeling zonder oogdruppels en zonder invasieve chirurgie is de selectieve lasertrabeculoplastie (SLT). Met deze YAG-laser worden de pigmentcellen in het trabeculum selectief getroffen, zodat er meer ruimte vrij komt in het sponsachtig afvoersysteem (=trabecular meshwork). Het omliggende weefsel wordt niet getroffen, zodat er minder kans is op ontsteking, minder tijdelijke drukstijging en minder verkleving in de voorkamerhoek, in vergelijking met de Argon laser trabeculoplastie. Soms kan het drukverlagende effect na 2 jaar verloren gaan, en kan de laserbehandeling herhaald worden.

Minimal invasive glaucoma surgery (MIGS) is in tegenstelling tot de huidige techniek een minder invasieve chirurgische glaucoom behandeling waarbij twee minuscule stents in het trabeculair netwerk ( afvoerkanaan van de oogdruk) worden geplaatst.  Deze implantaten iStent inject kunnen een drukverlaging geven van 5 tot 7 mmHg, en dit gedurende 5 jaar na de ingreep. Deze stents kunnen in een afzonderlijke procedure of zo nodig tijdens de cataractingeep geplaatst worden.

 

 

Selectieve laser trabeculoplastie (SLT)

Selectieve Laser Trabeculoplastie is een veilige laserprocedure voor de behandeling van open hoek glaucoom. Het doel van de behandeling is het verlagen van de oogdruk. 

De oogarts brengt door middel van een speciale contactlens lage energie laserstralen aan thv het drainagesysteem van het oog (= het trabeculair netwerk). 

De korte pulsen en de lage energie van de laser richten geen schade aan, maar stimuleren het natuurlijke immuunsysteem zodat het regelingsmechanisme van de oogdruk genormaliseerd wordt. 

Doordat de behandeling zacht is en de warmteontwikkeling minimaal, is er vrijwel nooit littekenvorming en kan de behandeling zo nodig veilig herhaald worden om een sterkere werking te bekomen.  

Selective Laser Trabeculoplastie gebeurt ambulant, op de consultatie van de oogarts. Het is niet pijnlijk. Best voorziet u een chauffeur omdat het zicht in de paar uur na de behandeling een beetje wazig kan zijn. Na de behandeling dient u vaak enkele dagen druppels in de ogen aan te brengen 

In de weken die volgen op de behandeling daalt de oogdruk spontaan bij de meeste patiënten. 

Hierdoor kan de druk onder controle blijven met minder, of zelfs zonder oogdruppels. Zo vermijdt de patiënt de bijwerkingen van oogdruppels voor glaucoom. 

In 80% van de gevallen is zo’n SLT behandeling al voldoende om de druk te doen dalen tot een veilig niveau, zo werd aangetoond in de LiGHT studie die werd gepubliceerd in de Lancet. Druppels zijn in dat geval dus niet meer nodig, opvolging sowieso wel. Die effectiviteit is dezelfde als de oogdruppels die meestal worden voorgeschreven, de prostaglandines.

De iStent

Minimaal invasieve glaucoom surgery (Migs) door middel van de IStent inject W is een nieuwe chirurgische techniek met als doel de oogdruk te verlagen. Tijdens de ingreep worden 2 kleine stents als bypass in het drainagesysteem ( = het trabeculair netwerk)  geplaatst om zo het natuurlijke vermogen van het oog om vloeistoffen af te voeren te herstellen. Meestal gebeurt het plaatsen van de stents in dezelfde operatietijd als een cataractingreep.

iStent inject W is een implantaat van 360 microns in doormeter en daarmee het kleinste implantaat tot op heden beschikbaar voor het menselijk lichaam. U voelt het implantaat niet zitten en het is voor u niet zichtbaar.

De grote voordelen van het implantaat i Stent inject W:

  • Meerdere studies tonen een bijkomende oogdrukdaling tot 40% of meer
  • Meerdere studies tonen een lagere nood of stoppen van glaucoommedicatie
  • Minder pieken en dalen in de oogdruk (in tegenstelling tot oogdruppels) door een continue afvoer waardoor minder kans op verdere glaucoom schade
  • In combinatie met cataractchirurgie gebeuren alle controles tijdens de reguliere postoperatieve controle van cataract.

Of u in aanmerking komt voor deze vorm van glaucoom chirurgie hangt van het type glaucoom, in welke mate u glaucoommedicatie gebruikt en tolereert. De oogarts zal steeds met u de mogelijke behandelopties bespreken en samen met u een individueel plan van aanpak  opstellen.

Glaucoom behandeling met iStent

Als u oogdruppels gebruikt voor de behandeling van uw glaucoom kunt u mogelijk baat hebben bij de iStent. De iStent is één van de kleinste implantaten die in een mensenlichaam wordt geïmplanteerd en kan aanzienlijke voordelen opleveren voor glaucoompatiënten. De iStent kan tijdens een staaroperatie worden geïmplanteerd en bestaat uit twee uiterst kleine stents, speciaal ontworpen om uw intraoculaire druk te helpen verlagen. Door de iStent te laten plaatsen hoeft u in sommige gevallen minder of zelfs geen glaucoommedicatie meer te gebruiken.

Door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.

;